Jízda ve formaci

Již někde výše bylo řečeno, že „nejsme spolek magorů, co touží po násilí a destrukci“. Stejně tak netoužíme po sebedestrukci a nikdo z nás se nechce stát oním – ve vtipných průpovídkách často používaným – „dárcem orgánů“. Společné vyjížďky proto mají svá pravidla a řád a každý člen chapteru je povinen je nejen dobře znát, ale i dodržovat.

Instruktážní video

Road captain určuje:
– trasu
– zastávky
– rychlost

Pomalejší motorky
Za kapitánem jedou pomalejší a méně zkušení jezdci, protože tady není rychlost důležitá. První motorka za kapitánem si stále udržuje svou pozici u pravého, případně levého okraje jízdní dráhy, aby ve skupině nedocházelo ke zmatku.

Bezpečnostní odstup
– Dodržujte při jízdě vždy dostatečný bezpečnostní odstup od jezdce před sebou.
– Přizpůsobte odstup rychlosti jízdy.
– Snažte se udržovat konstantní odstup.
– Odstup by neměl být nikdy příliš velký.
– Při jízdě v koloně nekličkujte, sledujte především situaci před vámi.

„Jojo efekt“ (neustálé měnění vzdálenosti mezi dvěma jezdci stylem jízdy brzda – plyn – brzda – plyn) má za důsledek nestabilitu formace, vytváří prostor pro vtěsnání se aut a tím roztrhání kolony. Jezdec který se při jízdě ve formaci takto chová, ohrožuje všechny ostatní jezdce, kteří jedou za ním.

Motocykl uzavírající konvoj
– Zajišťuje „odpadlé“ stroje.
– Má mobil, aby mohl informovat kapitána.

Střídavý styl jízdy
– Střídavý styl jízdy znamená, že motorky sice jedou ve dvou řadách, ale nikoliv těsně vedle sebe, ale metodou zipu.

– Díky tomuto stylu dosáhneme optimálního bezpečnostního odstupu při malé potřebě prostoru.
– Vyskytne-li se překážka (například parkující vozidlo), je nutné počítat s tím, aby jezdec před vámi měl dostatek místa pro projetí.
– Při každém nezbytném opuštění dráhy: nezapomenout na znamení rukou a směrovkou. Mezeru zaplnit.
– V případě, že jezdec ze skupiny vypadne, za ním jedoucí závodník se přesune na jeho místo, za ním další atd., až je skupina znovu uspořádána.

Zastavení
– Zastavuje se zásadně v koloně po dvou motorkách vedle sebe.
– Odstupy co nejmenší, aby bylo zajištěn rychlý přejezd křižovatky.

Průjezd křižovatky
– Křižovatky je nutné vždycky přejíždět plynule.
– V případě nutnosti uzavírají křižovatku předem určení zkušení jezdci.

Zastavení při nehodě nebo poruše
– Poslední jezdec se postará o jezdce a stroj
– Skupina pokračuje v jízdě, dokud nemůže zastavit na bezpečném místě.
– Okamžitě informovat kapitána mobilem
– Kapitáni mají s sebou bezpečnostní vestu a výstražný trojúhelník

Obecně
– Neustále platí pravidla silničního provozu, která musí každý dodržovat!
– V konvoji nikdy nepředjíždějte jezdce před sebou (s výjimkou nebezpečí)!
– Rychlost přizpůsobte podle jezdce vzadu.
– Když jezdec vzadu odpadne, snižte rychlost. Je-li to nezbytné, zastavte na další odbočce, aby nás opět našel.
– Dodržujte konstantní bezpečnostní odstup, který je v souladu s rychlostí.
– Kdo se nebude řídit těmito pravidly, ohrožuje sebe i své spolujezdce z klubu a při opakovaném porušení může být z účasti vyloučen!
– H.O.G., klub ani kapitán nepřebírají v žádném případě odpovědnost.
– Každý jede na své vlastní riziko.

Nejbližší akce

Nové fotogalerie

Image009.jpg 23. 3. Tatarák party
Image009.jpg 16. 3. Technické muzeum

Partneři

Harley Davidson STK Bohdalec Botel Albatros Harley Davidson Praha

HOG Praha na FB