Registrace
Přidáno: 25/11/2014

Jízda ve formaci

Již někde výše bylo řečeno, že „nejsme spolek magorů, co touží po násilí a destrukci“. Stejně tak netoužíme po sebedestrukci a nikdo z nás se nechce stát oním – ve vtipných průpovídkách často používaným – „dárcem orgánů“. Společné vyjížďky proto mají svá pravidla a řád a každý člen chapteru je povinen je nejen dobře znát, ale i dodržovat.

Instruktážní video

 

 

Road captain určuje:
– trasu
– zastávky
– rychlost

 

Pomalejší motorky
Za kapitánem jedou pomalejší a méně zkušení jezdci, protože tady není rychlost důležitá. První motorka za kapitánem si stále udržuje svou pozici u pravého, případně levého okraje jízdní dráhy, aby ve skupině nedocházelo ke zmatku.

 

Bezpečnostní odstup
– Dodržujte při jízdě vždy dostatečný bezpečnostní odstup od jezdce před sebou.
– Přizpůsobte odstup rychlosti jízdy.
– Snažte se udržovat konstantní odstup.
– Odstup by neměl být nikdy příliš velký.
– Při jízdě v koloně nekličkujte, sledujte především situaci před vámi.

„Jojo efekt“ (neustálé měnění vzdálenosti mezi dvěma jezdci stylem jízdy brzda – plyn – brzda – plyn) má za důsledek nestabilitu formace, vytváří prostor pro vtěsnání se aut a tím roztrhání kolony. Jezdec který se při jízdě ve formaci takto chová, ohrožuje všechny ostatní jezdce, kteří jedou za ním.

 

Motocykl uzavírající konvoj
– Zajišťuje „odpadlé“ stroje.
– Má mobil, aby mohl informovat kapitána.

 

Střídavý styl jízdy
– Střídavý styl jízdy znamená, že motorky sice jedou ve dvou řadách, ale nikoliv těsně vedle sebe, ale metodou zipu.

– Díky tomuto stylu dosáhneme optimálního bezpečnostního odstupu při malé potřebě prostoru.
– Vyskytne-li se překážka (například parkující vozidlo), je nutné počítat s tím, aby jezdec před vámi měl dostatek místa pro projetí.
– Při každém nezbytném opuštění dráhy: nezapomenout na znamení rukou a směrovkou. Mezeru zaplnit.
– V případě, že jezdec ze skupiny vypadne, za ním jedoucí závodník se přesune na jeho místo, za ním další atd., až je skupina znovu uspořádána.

 

Zastavení
– Zastavuje se zásadně v koloně po dvou motorkách vedle sebe.
– Odstupy co nejmenší, aby bylo zajištěn rychlý přejezd křižovatky.

 

Průjezd křižovatky
– Křižovatky je nutné vždycky přejíždět plynule.
– V případě nutnosti uzavírají křižovatku předem určení zkušení jezdci.

 

Zastavení při nehodě nebo poruše
– Poslední jezdec se postará o jezdce a stroj
– Skupina pokračuje v jízdě, dokud nemůže zastavit na bezpečném místě.
– Okamžitě informovat kapitána mobilem
– Kapitáni mají s sebou bezpečnostní vestu a výstražný trojúhelník

 

Obecně
– Neustále platí pravidla silničního provozu, která musí každý dodržovat!
– V konvoji nikdy nepředjíždějte jezdce před sebou (s výjimkou nebezpečí)!
– Rychlost přizpůsobte podle jezdce vzadu.
– Když jezdec vzadu odpadne, snižte rychlost. Je-li to nezbytné, zastavte na další odbočce, aby nás opět našel.
– Dodržujte konstantní bezpečnostní odstup, který je v souladu s rychlostí.
– Kdo se nebude řídit těmito pravidly, ohrožuje sebe i své spolujezdce z klubu a při opakovaném porušení může být z účasti vyloučen!
– H.O.G., klub ani kapitán nepřebírají v žádném případě odpovědnost.
– Každý jede na své vlastní riziko.